piątek, 6 września 2013

Epoki literackie

Epoki literackie - Prezentacje maturalne
Poniżej lista prac maturalnych z polskiego które mamy już gotowe i dostępne od ręki, cena 49zł za pełen komplet!

Masz pytania? pisz do nas!
„Ballady i romanse”- charakterystyka tomu otwierającego polski romantyzm. Objaśnij funkcje dominujących motywów.
„Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” - odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza
Antyk a średniowiecze – dwa spojrzenia na człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji
Barokowego rozumienia piękna w literaturze i sztuce.
Cechy stylu barokowego.
Dokonaj porównania renesansowej i barokowej wizji człowieka. W opracowaniu tematu odwołaj się do wybranych tekstów kultury obu epok
Dwudziestolecie międzywojenne wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i ich rolę.
Ekspresjonizm w literaturze i sztuce.
Filozofia, architektura, literatura średniowiecza jaka wizje świata prezentuje, rozważ problematykę na wybranych przykładach
Filozoficzne inspiracje w literaturze Młodej Polski.
Folklor jako źródło inspiracji w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach z literatury. 
Gatunki literackie w romantyzmie. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury polskiej.
Gotyckie wampiry oraz romantyczne zjawy i upiory we współczesnej kulturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykła…
Ideał piękna w literaturze, malarstwie, architekturze dwóch następujących po sobie epok. Przedstaw i porównaj
Jak literatura romantyzmu i pozytywizmu ujmowała problem powinności obywatela wobec narodu?.
Jak romantycy rozumieli wolność Omów problem na podstawie dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
Jak twórcy Młodej Polski realizowali postulat syntezy sztuk. Omów na przykładzie Wesela oraz innych wybranych tekstów z epoki.
Jaki wzorzec obywatela kształtuje romantyzm, a jaki pozytywizm. Omów sięgając do wybranych tekstów wskazanych epok
Każda epoka ma swe własne cele.
Klasyczne wzorce w literaturze renesansu.
Koncepcja losu ludzkiego w antyku i w dziełach Szekspira. Porównaj ujęcia motywu, zestawiając wybrane utwory
Kreacja świata i człowieka w epoce modernizmu. Przedstaw problem w oparciu o utwory tego okresu
Kryteria oceny wartości człowieka w epoce pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Literacka ocena polskiego mieszczaństwa w epoce pozytywizmu, Młodej Polski i XX lecia międzywojennego.
Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Literatura dwudziestolecia na ekranie. Omów dwie wybrane adaptacje filmowe, porównaj wizje filmowe i pierwowzór literacki.
Literatura i sztuka powojenna oraz współczesność wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Memento mori w średniowieczu i baroku. Porównaj funkcjonowanie motywu, analizując wybrane teksty literackie.
Młoda Polska wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Motywy secesyjne w literaturze, malarstwie, grafice i sztuce użytkowej Młodej Polski.
Nowele literatury pozytywizmu wobec haseł epoki, zanalizuj celowo wybrane utwory
Obraz człowieka i natury w liryce sentymentalnej.
Obraz społeczeństwa polskiego w wybranych tekstach literatury renesansu i romantyzmu
Odwołując się do biografii wybranych twórców i ich dzieł, porównaj rolę artysty w romantyzmie i pozytywizmie.
Omów cechy pejzażu romantycznego Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie.
Omów światopogląd człowieka baroku na przykładzie wybranych utworów literackich.
Omów wpływ epoki na kształtowanie bohaterów literackich, posługując się wybranymi przykładami
Oświeceniowe wzorce i antywzorce. Przedstaw i omów w wybranych utworach literackich
Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro narodu. Omów ich postawę i poglądy analizując wybrane teksty.
Porównaj estetykę renesansu i baroku na przykładzie dzieł literackich i plastycznych.
Porównaj i oceń wzory osobowe dwóch epok w kontekście światopoglądowym, filozoficznym i społecznym...
Porównaj na wybranych tekstach kultury impresjonistyczne pejzaże obecne w poezji młodopolskiej i malarstwie
Pozytywizm wobec romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.
Przedstaw barok w literaturze, rzeźbie, malarstwie i architekturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich.
Przedstaw poezję dwudziestolecia międzywojennego Jako wyraz charakteru epoki.
Renesansowa filozofia życia wyrażona w utworach Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Renesansowa harmonia i barokowy niepokój. Rozważ zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
Scharakteryzuj poezję barokową na przykładzie twórczości wybranego poety tej epoki.
Scharakteryzuj styl i język wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch reprezentatywnych dla niej pisarzy (Romantyzm).
Średniowieczny asceta. Renesansowy humanista. Barokowy Sarmata.
Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.
Udowodnij, że każda epoka ma swe cele, odwołując się do założeń filozoficznych, estetycznych oraz przykładów literackich wybranych epok.
Wiek XX - wiek autobiografii. Omów temat na wybranych utworach literackich XX wieku.
Wpływ filozofii Nietzschego oraz Schopenhauera na literaturę Młodej Polski.
Wpływ filozofii oświeceniowej na twórczość pisarzy tego okresu. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.
Współczesne odwołania do klasycyzmu. Określ przyczyny i formy tego zjawiska, sięgając do wybranych przykładów
Wykaż związki między literaturą i innymi dziedzinami sztuki w wybranej epoce kultury.
Zadania stawiane literaturze. Omów temat na wybranych przykładach historycznej biografii epok.
Zaprezentuj dorobek jednego z twórców malarstwa barokowego. Przedstaw najważniejsze fakty z biografii artysty, wskaz tematykę jego dziel...
Zbadaj czy dzieła literackie, malarskie i muzyczne, które powstały w tej samej epoce są zbieżne pod względem artystycznym i ideologicznym.
Związki malarstwa impresjonistycznego i literatury przełomu XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Żywotność tradycji antycznej w literaturze i w wybranej dziedzinie sztuki. Przedstaw temat analizując różne przykłady.
Żywotność tradycji romantycznej w literaturze następnych epok. Omów na wybranych przykładach.

prezentacja maturalna, gotowe prezentacje maturalne, prezentacje maturalne 2014, prace maturalne,tematy maturalne 2013, 2014, pisanie prac maturalnych, prezentacja maturalna 2014, prezentacja maturalna z polskiego, prezentacji maturalnej, Jak napisać praca maturalna, praca maturalna z polskiego, Gotowe prezentacje maturalne, Gotowa praca maturalna, Przykładowe prezentacje maturalne, Przykładowa prezentacja maturalna, Darmowe prace maturalne, Darmowa praca maturalna, Szybka prezentacja maturalna, ściągnij prezentacja maturalna, prace maturalnez polskiego, 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz