piątek, 6 września 2013

Literatura - Prezentacje maturalne

Literatura - Prezentacje maturalne
Poniżej lista prac maturalnych z polskiego które mamy już gotowe i dostępne od ręki, cena 49zł za pełen komplet!

Masz pytania? pisz do nas!

„Aby człowiek mógł być zadowolony z życia, jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany, ze ma ono jakiś sens, jakaś wartość”. Rozwiń tę złota myśl w oparciu o wybrane teksty literackie.
„Inny”, „Obcy”, „Wróg „- omów problem tolerancji na wybranych utworach literackich
„Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi”- Matka Teresa z Kalkuty. Omów funkcjonowanie motywu modlitwy w literaturze różnych epok.
„Szary człowiek też jest bohaterem - przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera.
„Żyć życiem innym niż większość”. Rozważania o bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami
Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
Analizując kwiatki św. Franciszka i utwory literatury współczesnej, wyrastające z tradycji franciszkańskiej.
Analizując utwory literackie romantyków, omów funkcjonowanie w nich motywów szekspirowskich.
Analizując wybrane teksty programowe, scharakteryzuj i określ funkcje tego typu wypowiedzi literackiej
Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia, że odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie
Analizując wybrane utwory, przedstaw tragiczne losy pokolenia Kolumbów
Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj zestawiając wybrane utwory.
Antyczna i Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Porównaj, zestawiając wybrane utwory
Antyczna koncepcja bohatera tragicznego. Omów zagadnienie na przykładach bohaterów Króla Edypa  i Antygony Sofoklesa
Archaizmy i ich funkcje w literaturze. Omów na wybranych dziełach z różnych epok
Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Artysta- wizjoner, prorok? Omów na wybranych przykładach różne ujęcia artystów.
Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych  przykładach.
Bezkompromisowość i kompromis w zachowaniu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Bezkompromisowość i kompromis. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok
Bogurodzica jako bohaterka utworów literatury polskiej. Przedstaw jej wizerunek, odwołując się do wybranych przykładów
Bonapartyzm w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
Brzydota w literaturze i sztuce. Omów sposoby i funkcje jej przedstawiania.
Brzydota, jako element sztuki, omów na wybranych przykładach z literatury, malarstwa i filmu.
Być albo nie być - zaprezentuj i oceń egzystencjalne wybory kilku bohaterów literackich
Carpe diem - piewcy radości życia i urody codzienności. Przedstaw na podstawie wybranych utworów różnych okresów literackich
Charakterystyka i rola bohatera drugoplanowego lub epizodycznego w wybranych utworach literackich
Choroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów na przykładzie wybranych utworów z literatury polskiej
Choroba, jako jedno z ludzkich doświadczeń.
Choroba, jako temat literacki. Przedstaw motyw choroby na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.
Co czytają bohaterowie literaccy  Analizując celowo wybrane utwory wskaż przykłady bohaterów
Co mówi poezja II połowy XX wieku o kryzysie kultury Analizując celowo wybrane teksty literackie omów to zagadnienie
Co uderza, gdy obserwujemy stare dzieje? Obyczaje, tradycje, kultura utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach, omawiając poszczególne zwyczaje.
Codzienność, zwykłe życie, szary człowiek jako tematy literackie. Omów na wybranych przykładach
Cudzoziemcy jako bohaterowie polskich utworów literackich różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
Cyberprzestrzenie i wizja człowieka- maszyny w kulturze XX i XXI wieku. Omów i oceń zjawisko, odnosząc się do wybranych zjawisk literackich i filmowych.
Czary zjawy i rusałki w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach.
Czas i przestrzeń w „Sklepach cynamonowych i „Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza.
Czego boi się współczesny człowiek Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych utworów literackich XX i XXI wieku
Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach - ustosunkuj się do stwierdzenia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przywołując ut…
Człowiek w labiryncie świata. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane utwory F.Kafki.
Człowiek w poszukiwaniu wolności. Omów na przykładzie wybranych tekstów literatury.
Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Dokonaj analizy i omów różne postawy bohaterów.
Człowiek w sytuacji ekstremalnej. Przeanalizuj postawy bohaterów wybranych utworów literatury obozowej.
Człowiek wobec dekalogu. Rozważ różne ujęcia tego problemu w literaturze i filmie.
Człowiek wobec zagadki istnienia przedstaw i porównaj różne koncepcje powstania świata oraz sensu ludzkiej egzystencji na podstawie wybranych przykładów z literatury i filozofii.
Człowiek zagubiony w świecie. Scharakteryzuj i porównaj różne obrazy alienacji w wybranych celowo dziełach literackich,ma…
Czy cywilizacja zmusza człowieka do bycia hipokrytą. Rozwiń temat w odwołaniu do znanych Ci koncepcji filozoficznych
Czy istnieje granica normalności - dociekania psychologiczne w powieściach Dostojewskiego i Krzysztonia.
Czy literatura polska jest literaturą szczęśliwych zakończeń Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów
Czym jest tolerancja Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń.
Czym jest tolerancja? Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów kultury.
Czytanie literatury jako temat literacki. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady
Dawni bohaterowie, herosi a supermani współczesnej kultury. Porównaj wizerunki postaci, odwołując się do wybranych dzieł…
Deformacja rzeczywistości w dziele literackim. Przedstaw sposoby kreowania świata i funkcje deformacji w utworze
Dekalog bohaterów innego, kamiennego, zadżumionego świata. Omów na wybranych przykładach.
Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł.
Dlaczego kabaret nas bawi. Dokonaj charakterystyki środków związanych z językiem i stylem tekstów kabaretowych, których z…
Dokonaj charakterystyki porównawczej twórczości dwóch poetów należących do pokolenia Kolumbów, analizując wybrane utwory tych twórców
Doświadczenia życiowe a kształtowanie się osobowości i psychiki bohatera literackiego
Doświadczenie Sybiru, jako temat i problem w literaturze polskiej.
Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Omów na wybranych przykładach literackich.
Drzewo-świadek i uczestnik życia bohaterów literackich. Omów temat wykorzystując teksty literackie z różnych epok
Dydaktyczne funkcje literatury .Omów temat na wybranych przykładach
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie wybranych przykładów utworów XIX wieku.
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów różnych epok.
Dylematy moralne i wybory bohaterów literackich. Porównaj kreacje postaci pochodzących z utworów różnych epok.
Dziennikarz, jako bohater literatury i filmu. Przedstaw temat, dokonując analizy porównawczej wybranych przykładów
Dzienniki, pamiętniki, jako metoda utrwalenia przeżyć i przemyśleń oraz sposób prezentacji rzeczywistości.
Egotycy i egocentrycy  jako bohaterowie literaccy. Dokonaj oceny i przedstaw konsekwencje takich postaw wobec życia i świata
Ekscesy, skandale i prowokacje w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł
Elementy demonologii ludowej w wybranych utworach literackich i w malarstwie. Omów ich funkcje
Etos człowieka pracy wykreowany przez literaturę. Omów na wybranych przykładach
Everyman. Scharakteryzuj sposoby i funkcje kreowania tego bohatera w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych przyk…
Fakty kontra fikcja literacka w powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Przedstaw zagadnienia odnosząc się do kontekstu biblijnego
Fascynacja codziennością w polskiej liryce współczesnej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie
Fatum w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na przykładach wybranych dzieł +PPT
Fenomen Kina Autorskiego. Przedstaw temat na przykładzie twórczości wybranego reżysera
Filmy współczesne, które cenię najbardziej. Uzasadnij swój wybór na konkretnych przykładach, wykorzystaj adaptacje utworów
Franciszkańska wizja świata.
Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki.
Funkcja narratora w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
Funkcja tytułu w interpretacji dzieła. Omów temat, odwołując się do utworów z literatury, filmu, malarstwa, muzyki.
Funkcje motywu Erosa i Thanatosa w poezji K. Przerwy - Tetmajera i w malarstwie J. Malczewskiego.
Funkcjonowanie i symbolika motywu wróżby w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Geralt i Kmicic różne światy, a jakże podobni bohaterowie. Porównaj kreacje w oparciu o „Wiedźmina” A. Sapkowskiego i „Trylogię” H. Sienkiewicza."
Groza i tajemniczość - od Edgara Allana Poe do Stephena Kinga. Przedstaw temat odwołując się do analizy wybranych utworów
Grzech- świadectwo człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach.
Happyend, kompozycja otwarta, katastrofa. Na wybranych przykładach omów rolę, jaką może odegrać zakończenie.
Harcerstwo w literaturze polskiej XX wieku.
Heroizm i tchórzostwo w obrazie literackim. Omów temat, wykorzystując dowolnie wybrane utwory.
Hipokryzja, obłuda, podwójna moralność, jako obiekt zainteresowania twórców. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych…
Honor i godność- wartości wyznawane i lub odrzucane przez bohaterów literackich. Omów temat
Honor i godność, jako wartość bohaterów literackich - omów na wybranych przykładach.
Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu człowiekowi
Idealizm i racjonalizm- dwie postawy wobec życia i ich odbicie w literaturze różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Ideologia dzieła literackiego. Omów i scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach
Imiona modne, pospolite i zapomniane. Przedstaw temat na podstawie etymologii zaprezentowanych przykładów
Indywidualizm romantyczny czy utylitaryzm pozytywistyczny Scharakteryzuj przejawy tych postaw w literaturze obu epok i uzasadnij, która z nich jest Ci bliższa
Inny w literaturze. Analizując celowo dobrane utwory literackie określ zakres pojęcia.
Inny, obcy ž jako bohater literacki. Na wybranych przykładach omów sposób podejmowania problemu wyobcowania+PPT
Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarsk…
Ironia tragiczna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów romantyzmu
Jak książka może zmienić życie człowieka? Omów na wybranych przykładach.
Jak literatura i film przedstawiają temat ludobójstwa? Porównaj elementy świata przedstawionego dowolnych utworów.
Jak literatura na przestrzeni XVI-XIX wieku przedstawiała relacje szlachcic-chłop? Przedstaw to zagadnienie na odpowiednio dobranym materiale literackim.
Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora
Jak motywacja wpływa na losy bohaterów literatury XX wieku. Przedstaw i porównaj różne rodzaje motywacji na wybranych prz…
Jak poezja ocenia wiek XX? Omów na wybranych przykładach.
Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystane w wybranych dziełach literackich i filmowych.
Jak uleczyć świat śmiechem. Rola satyry, kpiny, żartu w utworach różnych epok. Omów zagadnienie
Jak w literaturze przedstawione jest życie artysty. Omów na podstawie interpretacji utworów z różnych epok+PPT
Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku- (K.P-T.). przedstaw twoje podróże po kartach literatury poszukiwaniu wartości życiowych.
Jaką prawdę o współczesnym świecie przekazują powstające obecnie dzieła kultury.
Jakie mechanizmy wpływają na zmianę światopoglądu ludzi? Rozważ, analizując postaci wykreowane w utworach z dwóch epok historycznoliterackich.
Jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego? Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Jan Paweł II - przedstaw jego portret przywołując i interpretując różne teksty kultury.
Jan Paweł II jako poeta, dramaturg, filozof. Ukaż etyczny i artystyczny
Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem na przykładach literackich
Jednostka wobec zbiorowości. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
Jednostki niezwykłe, inne niż wszyscy... Przedstaw zagadnienie, zwracając uwagę na kreacje bohaterów i ich rolę.
Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Omów, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i obcej
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Porównaj funkcjonowanie tego motywu w utworach XIX i XX wieku.
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Zanalizuj zagadnienie na celowo dobranych przykładach literatury XIX i XX wiek.
Kamienny, zadżumiony, inny - świat ukazany w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach z epiki i dramatu.
Kamienny? Zadżumiony? Inny? Świat przedstawiony w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.
Kaskaderzy literatury. Przedstaw sylwetkę i dokonania artystyczne wybranego twórcy, analizując jego utwory. Hłasko Marek
Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie XX wieku. omów na wybranych przykładach
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
Katastroficzne wizje świata na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady z literatury różnych epok.
Katastroficzny obraz świata i człowieka w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach
Kłamstwo i jego wpływ na losy bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych utworach
Kłótnia, spór jako motywy literackie. Omów na wybranych przykładach
Kochanowskie bohaterami dzieł literackich, malarskich i filmowych. Omów na wybranych przykładach
Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok
Koncepcja grozy w literaturze i sztuce.
Koncepcje sztuki i artysty na przestrzeni dziejów. Zanalizuj temat uwzględniają chronologię epok.
Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty
Koniec kultury europejskiej zobrazowany w przykładach literackich.
Kontrast jako zasada kreowania bohaterów literackich
Korzystając z dzieł wybranych pisarzy współczesnych, scharakteryzuj bohatera poszukującego swej postawy wobec życia i świata.
Krajani w świetle karykatury literackiej. Omów na wybranych przykładach
Krajobraz, jako motyw w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie w świetle wybranych przykładów
Krajobrazy polskie w liryce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego - dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach
Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu .
Kryzysy światopoglądowe powodem poszukiwania wartości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Książka- wierny przyjaciel czy trująca lektura Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Kulinaria w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj wybrane
Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i sztuki
Kultura w słowie i smaku zaklęta. Omów zagadnienia w oparciu o tradycję biesiady w kulturze polskiej
Lektury wybranych postaci literackich, przedstaw wpływ książek na losy i charaktery dowolnie wybranych bohaterów literatury
Lęk przed przyszłością i różne sposoby jego wyrażania w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Literacka nagroda Nobla należy się ... Dokonaj analizy i oceny wartości twórczości wybranego autora (autorki).
Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na szczególne walory jego dzieł.
Literacki motyw „ars bene moriendi”. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok
Literacki motyw ars bene moriendi. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok
Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń problem, odwołując się do trzech utworów z różnych epok.
Literackie i malarskie wizerunki artysty. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł
Literackie kreacje czarownic i wiedźm. Omów na wybranych przykładach
Literackie obrazy biedy. Rozwiń temat w oparciu o utwory z różnych epok
Literackie poszukiwania prawdy o człowieku i sensie egzystencji. Na podstawie wybranych utworów omów różne aspekty tego…
Literackie prowokacje i skandale.
Literackie rodzeństwa. Przedstaw różne wizerunki i ukaż ich związek z ideą dzieła.
Literackie spotkania wrogów. Porównaj ujęcia motywu oraz przedstaw jego funkcje, analizując celowo wybrane dzieła.  +PPT
Literackie spotkanie wrogów. Zaprezentuj i oceń ich postawy, analizując wybrane utwory literackie.
Literackie wizerunki idealistów. Omów na wybranych przykładach.
Literackie zabiegi z czasem. Interpretując różne przykłady z prozy polskiej i obcej, wyjaśnij mechanizm eksperymentów i określ ich funkcję artystyczną.
Literatura faktu - przedstaw to zjawisko na przykładzie współczesnej literatury polskiej.
Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości w której powstały.
Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach.
Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach
Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku. Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów
Literatura w służbie ideologii. Ukaż zjawisko na przykładzie wybranego autora lub autorów.
Los prawdziwej sztuki i los prawdziwego artysty w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Losy Syzyfa jako metafora ludzkiego losu.
Ludowość w literaturze i sztuce.
Ludowość w literaturze romantycznej oraz jej funkcje. Omów na wybranych przykładach
Ludzie godni i nikczemni. Scharakteryzuj i oceń bohaterów odwołując się do wybranych utworów F. Dostojewskiego, A. Camus i Z. Nałkowskiej.
Ludzie wrażliwi nie zaznają spokoju ducha- omów zagadnienie odwołując się do utworów wybranych epok.
Ludzki los zależy od... Na podstawie wybranych przykładów literackich omów od czego zależy los człowieka.
Lustro świata czy najwyższy sędzia?. Omów zadania , funkcje literatury odwołując się do wybranych przykładów.
Makbet i Raskolnikow- analiza i porównanie bohaterów.
Malarstwo,  rzeźba i architektura jako inspiracje dla literatury. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory
Marynizm w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Maski, gęby i kostiumy w literaturze. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach.
Miałeś chamie złoty róg - symbole w literaturze i sztuce +PPT
Między filosemityzmem a antysemityzmem. Przedstaw problem, odwołując się do literatury i publicystyki wybranych epok
Mija sto lat od ustanowienia Nagrody Nobla. Omów wartości i idee, które znajdujesz w twórczości polskich pisarzy ukoronowanych tym wyróżnieniem.
Militaria w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury +PPT
Mistrz i uczeń jako temat dzieł literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykładach
Modernistyczne próby przezwyciężania poczucia bezsensu życia. Określ je, analizując wybrane utwory z okresu Młodej Polski
Moje fascynacje literackie. Przedstaw twórczość wybranych przez siebie autorów prezentując reprezentatywne dla nich utwory.
Moralitetowy „Jederman” jako bohater literatury XX wieku. Przedstaw kreacje trzech wybranych bohaterów
Moralna odpowiedzialność jednostki za swe czyny. Rozważ zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów
Moralne rozterki postaci w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
Morze – piórem i pędzlem malowane. Analizując wybrane dzieła, przedstaw temat
Morze jako świadek ludzkich losów - analizując wybrane teksty kultury, omów sposoby funkcjonowania tego motywu
Morze jako świadek ludzkich losów. Analizując wybrane teksty kultury, omów sposoby funkcjonowania tego motywu.
Motto w utworze literackim. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady. +PPT
Motyw „Exegimnumentum” w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw autora w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw brzydoty i jego funkcje w literaturze. Zaprezentuj temat analizując odpowiednie przykłady literackie z dwóch lub trzech epok.
Motyw cnoty. Omów na wybranych przykładach.
Motyw drogi w literaturze i filmie. Omów jego funkcje na wybranych przykładach
Motyw fatum w literaturze. Omów na wybranych przykładach +PPT
Motyw grozy we współczesnej literaturze i filmie
Motyw idealizmu w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie
Motyw księgi w literaturze. Omów na wybranych przykładach jego symboliczne i dosłowne znaczenie
Motyw Madonny. Analizując i porównując wybrane przykłady, omów jego istotę, sposoby realizacji oraz funkcje w literaturze
Motyw marności w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw mezaliansu w literaturze. Przedstaw na wybranych dziełach literackich.
Motyw mistrza, mentora - omów funkcje i znaczenie motywu na podstawie literatury polskiej i obcej
Motyw mnicha w literaturze. Omów sposoby jego kreacji i funkcje w wybranych utworach.
Motyw mogiły  w literaturze i sztuce  .Zbadaj  funkcje tego  motywu w wybranych   dziełach
Motyw moralności w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Motyw nieszczęścia w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady z różnych epok
Motyw nieśmiertelności. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw niezależności i swobody jako temat literacki. Omów n wybranych przykładach
Motyw odmienności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach i omów jego funkcję.
Motyw ofiary niewinnej w sztuce różnych epok. Przedstaw różne ujęcia motywu na podstawie analizy dzieł literackich i malarstwie
Motyw opętania w literaturze. Omów funkcjonowanie i rolę toposu w dziełach literackich różnych epok
Motyw piekła w literaturze.
Motyw pociągu w literaturze i filmie. Dokonaj jego omówienia w oparciu o wybrane dzieła
Motyw pociągu w literaturze i filmie. Dokonaj jego omówienia w oparciu o wybrane dzieła
Motyw poezji i poety w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motyw polowania w literaturze. Analizując stosownie dobrane utwory, omów różne funkcje tego motywu
Motyw przepowiedni i proroctwa w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw przepowiedni i proroctwa w literaturze. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Motyw przeszłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw rozpoznania w literaturze. Omów funkcje i różne jego ujęcia na wybranych przykładach
Motyw sensu życia na podstawie literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego.
Motyw sobowtóra w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw sporów sąsiedzkich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu.
Motyw 'Stabat Mater' w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok +PPT
Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza oraz innych epok
Motyw statku w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Motyw statku w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
Motyw strachu w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach
MOTYW STWORZENIA SWIATA I CZŁOWIEKA. NA PODSTAWIE LITERATURY, FILMU CZY MALARSTWA
Motyw stworzenia świata i człowieka. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury, malarstwa lub filmu
Motyw sztuki kulinarnej w tekstach literatury różnych epok.
Motyw świata jako teatru. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach literackich
Motyw ucieczki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw upadku i nawrócenia bohatera w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Motyw vanitas w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Motyw wieży Babel w literaturze. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach 2
Motyw więzienia w literaturze. Scharakteryzuj i przedstaw różne jego funkcje w wybranych utworach
Motyw wolności w literaturze.
Motyw wyboru. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Motyw zagłady w literaturze. Omów znaczenie i rolę tego topos
Motyw ziemi w literaturze. Omów rolę i symbolikę motywu opierając się na wybranych dziełach literackich
Motyw zmiany, ulepszenia w literaturze. Omów różne ujęcia toposu w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok literackich
Motyw życia teatru w dwóch wybranych epokach
Motywy autotematyczne w liryce współczesnej.
Motywy autotematyczne w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motywy egzotyczne w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Motywy maryjne w literaturze. Przywołaj i omów przykłady.
Motywy maryjne w literaturze. Przywołaj i omów przykłady.
Motywy pasyjne w literaturze średniowiecza i współczesnym filmie. Omów na wybranych przykładach
Muzułmanki w literaturze najnowszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach 2
Muzułmanki w literaturze najnowszej. Przedstaw temat na wybranych przykładach
My jako moralni i niemoralni. Rozwiń myśl w oparciu o wybrane postawy bohaterów literackich
Myśli Jana Pawła II Jako drogowskaz życiowy dla współczesnego człowieka. Rozwiń tę tezę na wybranych przykładach z twórcz…
Na podstawie różnych utworów literackich przedstaw obyczaje i tradycje polskie związane z kulinariami
Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje
Na wybranych przykładach omów motyw przebaczenia w literaturze
Na wybranych przykładach omów przyczyny strachu i jego rolę w życiu człowieka.
Na wybranych przykładach omów przyczyny strachu i jego rolę w życiu bohaterów literackich
Na wybranych przykładach omów różne wizje zła i ich rolę w literaturze.
Na wybranych przykładach porównaj dramat Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Wskaż różnice i podobieństwa
Na wybranych przykładach tekstów kultury omów funkcjonowanie motywu błazna.
Na wybranych przykładach z literatury, omów symbolikę grobu.
Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję naturalizmu w kreowaniu świata...
Nadzieja nieśmiertelności sławy i poezji. Omów na wybranych przykładach.
Najsłynniejsze dwory polskie utrwalone w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Największym szczęściem jest mieć wielką pasję- Rozważ tę myśl, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Narodowe tradycje i zwyczaje uwiecznione w literaturze. Zaprezentuj temat analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Ch
Nasi bracia mniejsi w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach.
Naturalistyczna koncepcja człowieka zawarta w utworach drugiej połowy XIX wieku. Omów na wybranych przykładach
Naturalistyczne i symboliczne obrazy w utworach S. Żeromskiego i W. Reymonta. Omów ich funkcje na wybranych utworach.
Nazwiska polskie. Omówi ich pochodzenie i rodzaje.
Nazwiska znaczące w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Neoklasycyzm w wierszach Zbigniewa Herberta i wartości moralne jego poezji . Omów na wybranych przykładach.
Nie tylko Ferdydurke szkoła w lustrze literatury. Scharakteryzuj jej obraz, odwołując się do wybranych przykładów
Nienawiść jako siła niszcząca, jednak wiecznie żywa. Przedstaw swoje refleksje
Niepogodzeni ze światem. Przedstaw przykłady literackie ukazujące bohaterów wyobcowanych, odrzuconych +PPT
Nieśmiertelni bohaterowie Szekspira. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów analizując wybrane utwory literackie
Nietolerancja - Jej źródła i konsekwencje. Rozwiąż problem, odwołując się do wybranych utworów
Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy, oceń jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.
Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich
Nieznośny dar wolności. Rozważ problem, odwołując się do postaw wybranych bohaterów literackich.
Obecność motywu córki w utworach różnych epok literackich. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Obłuda, podstęp i zdrada, jako sposób osiągnięcia życiowych celów. Odwołaj się do literatury z rożnych epok.
Obraz Litwy w literaturze(Mickiewicz, Miłosz, Konwicki i inni).Scharakteryzuj, interpretując wybrane teksty
Obraz Litwy w twórczości polskich pisarzy. Przedstaw na wybranych przykładach.
Obraz Niemca w literaturze polskiej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów.
Obraz Sybiru w literaturze romantyzmu i współczesnej. W oparciu o wybrane utwory literackie, przedstaw czym Syberia była dla romantyków, a czym dla ludzi XX wieku.
Obrazy żywiołów i ich funkcje w literaturze i sztuce
Obyczaje stołu i tradycje kulinarne utrwalone w literaturze polskiej różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.
Obyczajowość szlachecka w Trylogii H. Sienkiewicza.
Ocena moralności mieszczańskiej w utworach Młodej Polski i dwudziestoleciu międzywojennym.
Od ,,Zielonego Balonika do wybranych kabaretów współczesnych - stare i młode oblicze polskiego kabaretu. Omów problem
Od baśni Hansa Christiana Andersena do Harry’ego Pottera... Literatura nie tylko dla dzieci
Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucję powieści science-fiction.
Od Krasickiego do Szymborskiej. Omów funkcję ironii w literaturze na wybranych przykładach dzieł
Odwaga i tchórzostwo. Odwołując się do literatury, scharakteryzuj skrajne postawy bohaterów. Przedstaw konsekwencje przyjęcia prezentowanych postaw.
Odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie, ale i w codziennym życiu. Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia
Odwołując sie do wybranych tekstów literackich scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sens życia + PPT
Odwołując się do dowolnych tekstów literackich, scharakteryzuj różne warstwy społeczne.
Odwołując się do wybranych dzieł kultury, porównaj sposoby ukazania getta warszawskiego
Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw, czym dla człowieka może być praca.
Odwołując się do wybranych tekstów kultury, przedstaw, na czym polega amerykanizacja kultury XX wieku.
Odwołując się do wybranych utworów literackich, rozważ, jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego.
Ofiary własnych ambicji na przykładzie bohaterów różnych epok literackich. Omów, analizując wybrane utwory
Omów funkcje komizmu w kreacji świata przedstawionego w wybranych utworach literackich.
Omów funkcje motywu książki w różnych tekstach kultury z przełomu XX i XXI wieku
Omów funkcję motta w utworze literackim, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Omów funkcję motta w utworze literackim, odwołując się do wybranych przykładów literackich. +PPT
Omów funkcję przenośni w literaturze bazując na dowolnym materiale
Omów kodeks etyczny bohaterów w wybranych utworach Josepha Conrada i Alberta Camusa
Omów konflikt rozumu i religii na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich
Omów konflikt rozumu i wiary w wybranych utworach literackich.
Omów realizm w literaturze europejskiej XIX w. na wybranych przykładach
Omów rolę poety i poezji odwołując się do przykładów literackich kilku epok.
Omów różne koncepcje poezji na przestrzenie wieków, odwołując się do twórczości wybranych autorów
Omów różne ujęcia tematu dojrzewania bohatera na przykładzie wybranych postaci z literatury polskiej i obcej.
Omów różne wizje powstania świata w tekstach literackich
Omów stosunek człowieka do Boga, życia i śmierci na podstawie wybranych utworów literatury staropolskiej.
Omów w jaki sposób w świadomości współczesnej funkcjonują motywy kultury celtyckiej. Odwołaj się do wybranych przykładów
Omów wizje raju w literaturze i malarstwie
Omów wpływ twórczości W. Szekspira na dramat romantyczny. Odwołaj się do konkretnych utworów.
Omów zjawisko sentymentalizmu w poezji polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Opiekun, posłaniec, zwiastun dobrej nowiny... Przedstaw różne sposoby ukazywania aniołów w literaturze i sztuce +PPT
Osobowość i postawa człowieka morza w wybranych utworach literackich
Outsiderzy, odmieńcy, jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne realizacje tego motywu, odwołując się do wybranych utworów.
Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji tego motywu, odwołując się do wybranych utworów
Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, odwołując się do wybranych utworów.
Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. porównaj sposoby przedstawienia odwołując się do wybranych tekstów literackich
Piekło i niebo w malarstwie i literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury
Pielgrzym – wygnaniec – emigrant. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
Pieta, Mater Dolorosa jako motywy rzeźbiarskie, malarskie i literackie. Przedstaw sposoby i cele wykorzystywania wskazan…
Piękno i prostota wiary. Omów na przykładzie wierszy ks .J. Twardowskiego
Piękno rodzimego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcje w wybranych utworach
Poczucie bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. Omów problem na wybranych przykładach z literatury
Poeta-filozof. Odwołując się do przykładów z różnych epok, zaprezentuj problemy filozoficzne i sposoby ich artystycznej…
Poetyckie obrazy zagubienia człowieka. Omów na wybranych przykładach
Poetyckie pejzaże duszy w twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów poetykę i tematykę twórczości autorki tekstów piosenek.
Poezja i poeta w literaturze romantycznej. Omów w oparciu o wybrane przykłady tego okresu.
Pojazd jako motyw literacki, malarski, filmowy.
Pojęcie  bohaterstwa na przestrzeni epok. Omów zagadnienie, analizując odpowiednie działa literackie
Pokolenie Kolumbów w poezji i w prozie. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach
Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
Polak w Paryżu, jak na ową stolicę patrzy przybysz.
Polemika z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł
Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
Polityczne przestrogi twórców polskiej literatury renesansowej. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości A. F. Modrzewskiego, J. Kochanowskiego, P. Skargi.
Polscy Don Kichoci - literackie kreacje idealistów w wybranych dziełach epickich literatury polskiej.
Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Omów twórczość jednego z nich
Polska pieśń narodowa – jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów temat analizując wybrane przykłady.
Polska poezja religijna (od M. Sępa Szarzyńskiego do J. Twardowskiego i jego następców). Omów zjawisko na wybranych przykładach
Polski dom – azyl, twierdza, ruina, świątynia w literaturze od Kochanowskiego do Mickiewicza.
Polskie obrzędy ludowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki (np. malarstwie, rzeźbie, filmie, muzyce). Omów na wybranych przykładach.
Polskie wady narodowe, jako temat utworów literackich. Omów zagadnienia, analizując wybrane teksty.
Polskość i europejskość w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach zachowując chronologie epok.
Połączenie humoru i refleksji nad życiem we fraszkach. Omów na wybranych przykładach
Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia….
Porównaj bohaterów literackich z utworów dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia
Porównaj dramat romantyczny i młodopolski, dokonując analizy wybranych przykładów
Porównaj literackie wizje Kresów w wybranych utworach literackich.
Porównaj nowele Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza.  Analizując wybrane teksty literackie omów problematykę...
Porównaj obraz świata w kryminałach dwóch wybranych pisarzy. Na podstawie twórczości Marka Krajewskiego i Mariusza Czubaja
Porównaj romantyczne i pozytywistyczne wizje przyszłej Polski w literaturze i publicystyce obu epok
Porównaj różnorodność ujęcia motywu turpizmu w wybranych tekstach literackich różnych epok
Porównaj źródła i przejawy tragizmu Edypa i Makbeta
Portret artysty w epoce Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie
Portret człowieka ubogiego. Omów na wybranych przykładach literatury i innych dziedzin sztuki
Portret dekadenta w literaturze Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach dzieł literackich.
Portret spiskowca w literaturze. scharakteryzuj i porównaj wybrane przykłady bohaterów
Portrety antycznych herosów w   eposach Homera a ich współczesne odpowiedniki w kulturze masowej
Portrety bohaterów znajdujących się pomiędzy siłami dobra i zła. Omów, analizując wybrane przykłady literackie.
Portrety indywidualistów w literaturze. Omów na konkretnych przykładach
Portrety przedstawicieli pokolenia Kolumbów utrwalone w różnych tekstach kultury współczesnej
Portrety Psychologiczne bohaterów Szekspirowskich.
Postacie historyczne bohaterami utworów literackich. Omów temat na wybranych przykładach
Postacie historyczne jako bohaterowie dzieł literackich i innych dzieł sztuki. Omów na wybranych przykładach
Postać i rekwizyt w różnych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film).
Postać Napoleona w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach +PPT
Postawa głównego bohatera wobec rzeczywistości a jego przeznaczenie. Omów, odwołując się do prozy A. Sapkowskiego.
Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej. Rozważ problem na przykładach znanych Ci utworów z dwóch epok
Postawa prometejska i jej odzwierciedlenie w literaturze różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych przykładów
Postawy bohaterów literatury współczesnej wobec otaczającej rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach
Postawy człowieka wobec rzeczywistości, w której przyszło mu żyć . Omów na podstawie wybranych dramatów polskich
Poszukując wzorców, przedstaw bohaterów, którzy są najbliżsi twoim ideałom. Omów zagadnienie w odniesieniu ...
Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia analizując wybrane utwory.
Powołali go na słup - posiłkując się literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości
Powołali go na słup, posiłkując się literaturą hagiograficzną, omów różne drogi do świętości
Powołał go Pan na słup, posiłkując się średniowieczną literaturą hagiograficzną. omów różne drogi do świętości
Powrót do przeszłości bohaterów literackich i filmowych.
Pozytywiści wobec przeszłości narodowej. Omów na wybranych utworach literackich.
Prawo do szczęścia a poczucie obowiązku. Rozważ problem na wybranych przykładach literackich.
Prezentując kreacje wybranych bohaterów literackich, przeanalizuj romantyczną koncepcję tragizmu
Problem honoru w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Problem kłamstwa, prawdy i zakłamania w życiu człowieka.
Problem wyboru w życiu człowieka. Omów go w świetle tekstów różnych epok
Problemy świata współczesnego w literaturze
Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
Przeanalizuj stereotypy ujęcia Polaka, Żyda i Niemca w odniesieniu do literatury polskiej XIX i XX w.
Przed czym uciekają bohaterowie literaccy? Zanalizuj motyw ucieczki w oparciu o wybrane przykłady z różnych epok.
Przedstaw  prawdy życiowe zawarte w polskiej liryce religijnej XX wieku. Odwołaj  sie do twórczości Jana Twardowskiego i  dwóch-trzech innych poetów.
Przedstaw bohaterów literackich, którzy sens życia widzieli w pracy dla innych
Przedstaw funkcję motywu drogi w różnych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach
Przedstaw funkcjonowanie toposu życia jako teatru w wybranych tekstach literatury polskiej i światowej
Przedstaw genezę i interpretację wybranych polskich przysłów +PPT
Przedstaw i porównaj manifesty programowe dwóch pokoleń literackich na wybranych przykładach.
Przedstaw Ikara, Syzyfa i Prometeusza jako symbole określonych postaw w literaturze różnych epok
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX w.
Przedstaw różne koncepcje ludzkiego losu na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Przedstaw różne koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze
Przedstaw różne modele państwa w wybranych utworach literackich różnych epok.
Przedstaw różne motywy realizacji marności (vanitas) i przemijania w literaturze, analizując wybrane utwory
Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze(np. życie jako labirynt, teatr, sen)
Przedstaw różne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu istnienia na podstawie analizy przykładów
Przedstaw różne ujęcia motywu światła i ciemności. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Przedstaw różne ujęcia tragizmu losu ludzkiego odwołując się do wybranych przykładów literackich
Przedstaw subkultury, jako źródło inspiracji literatury i filmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Przedstaw twórczość poetycka Skamandrytów i oceń ja z perspektywy człowieka XXI wieku.
Przedstaw wielkie kreacje psychologiczne w dziełach Williama Szekspira na wybranych przykładach.
Przedstaw wpływ fatum i wolnej woli na losy bohaterów, analizując celowo wybrane utwory z różnych epok
Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych
Przedstaw złożoność psychiki ludzkiej i konsekwencje złych doświadczeń w życiu człowieka, odwołując się do wybranych przykładów
Przełom moralny w postawie bohatera. Określ jego przyczyny i skutki na wybranych przykładach
Przezwiska w żargonie uczniowskim. Dokonaj analizy słowotwórczej i etymologicznej zgromadzonego materiału
Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
Przyczyny niepowodzeń w życiu bohaterów-przedstaw w oparciu o wybrane utwory literackie
Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady
Publicystyka polityczna okresu staropolskiego.
Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literac
Radość życia dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego w dziełach pisarzy renesansu i wybranej późniejszej epoki
Recepta na szczęście. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie
Refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok
Relacja Mistrz - uczeń. Przedstaw różnorodność literackich ujęć tematu.
Relacje między braćmi jako motyw literacki. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok.
Relacje mistrz i uczeń. Rozwiń temat analizując wybrane dzieła literackie +PPT
Relacje o bohaterach stojących wobec trudnego wyboru postawy życiowej
Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę argumentacji i perswazji na  wybranych przykładach
Rola i znaczenie przypowieści w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach
Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując utwory z różnych epok
Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując utwory z różnych epok2
Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze.
Rola muzyki w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
Rola podstępu, przemyślności i sprytu w życiu ludzkim. przedstaw sposoby realizacji motywu, odwołując się do wybranych tekstów
Rola poety w literaturze różnych epok.
Rola służby w utworach komediowych. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie różnych epokach literackich
Rola symbolizmu w literaturze młodopolskiej
Rola sztuki i artysty w świetle publicystycznych i poetyckich manifestów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Romantycy muszą zginąć. Dzisiejszy świat nie dla nich (B. Prus Lalka). Omów nawiązania do wartości propagowanych przez romantyków w literaturze(i sztuce) późniejszych epok i skomentuj postawioną w cytacie tezę.
Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi.
Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty literackie
Romantyków spojrzenie na świat. omów temat na wybranych przykładach literatury
Rozum i uczucie jako dwie sprzeczne racje. Omów temat na wybranych przykładach z literatury
Rozważ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie wybranych utworów
Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej
Różne kreacje bohaterów z ludu. Zaprezentuj ich wizerunki, odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne obrazy Polski utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok.
Różne odmiany stylu publicystycznego i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach artykułów prasowych.
Różne postawy i dylematy bohaterów literackich w sytuacji wyboru. Omów na wybranych przykładach.
Różne przyczyny zagubienia bohatera literackiego w rzeczywistości. Omów zagadnienia analizując wybrane utwory
Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty. Zaprezentuj problem, odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich.
Różne sposoby ujmowania motywu religii w poezji. Omów temat na podstawie wybranych utworów
Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce.
Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.
Różne ujęcia motywu artysty. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów
Różne ujęcia motywu raju w literaturze na przestrzeni epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu reformy. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu świata. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Różne ujęcia motywu tęsknoty do kraju rodzinnego. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok.
Różne ujęcia motywu twierdzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne wizerunki artystów słowa. Omów na wybranych przykładach.
Różne wizje młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Różne wizje powstania świata utrwalone w literaturze.
Różne wizje świata utrwalone na kartach literatury i filozofii. Omów temat ukazując na wybranych przykładach, jak widzieli świat twórcy i filozofowie różnych epok.
Różne wizje światów przyszłości we współczesnej literaturze i filmie
Różne wymiary katastrofizmu w literaturze. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok
Różne źródła decyzji życiowych bohaterów szekspirowskich. Omów problem na podstawie wybranych przykładów
Różnorodne ujęcie sukcesów w życiu bohatera. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.
Ruiny, mogiły, opuszczone zamki - przedstaw funkcje tego motywu w literaturze i sztuce.
Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego - przedstaw temat analizując wybrane przykłady literackie i filmowe.
Scharakteryzuj czucie i wiarę oraz mędrca szkiełko i oko, jako różne sposoby poznania.
Scharakteryzuj postacie herosów, wybitnych indywidualności, ludzi nieprzeciętnych na podstawie wybranych utworów z literatury antycznej.
Scharakteryzuj postawy moralne wybranych bohaterów literackich analizując wybrane dzieła literackie
Scharakteryzuj przyczyny i oceń skutki mezaliansów prezentowanych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Scharakteryzuj przyczyny psychicznych zmagań i walki człowieka z samym sobą w wybranych utworach literackich
Scharakteryzuj świat mieszczan z wybranych utworów literackich
Scharakteryzuj zjawisko autotematyzmu na przestrzeni epok. Posłuż się wybranymi dziełami literackimi z różnych epok
Skandale i prowokacje literackie. Omów temat na podstawie biografii i dzieł wybranych autorów
Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości trzech wybranych autorów różnych epok.
Słowniki jako ważne źródło informacji we współczesnym świecie. Wykaż przydatność wybranych przez Ciebie słowników
Smaki zapachy kolory w Panu Tadeuszu
Specyfika dzieł przełomowych i kontrowersyjnych, które wyprzedziły własne czasy. Omów na wybranych przykładach
Spisek i konspiracja jako temat dzieł literatury polskiej i obcej. Przeanalizuj sposoby jego realizacji na wybranych przykładach
Spisek i konspiracja jako tematy dzieł literackich XIX i XX wieku.
Spisek i konspiracja, jako tematy literatury polskiej. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów XIX i XX wieku.
Splątanie się losów Erosa i Tanatosa w wybranych tekstach literatury i kultury. Przedstaw różne ujęcia tematu
Społecznicy- idealiści utrwaleni na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze.
Sposoby ujęcia motywu tęsknoty w różnych utworach literackich.
Sposób funkcjonowania motywu przebaczenia w literaturze. omów zagadnienie na wybranych przykładach
Sposób funkcjonowania motywu strachu na wybranych przykładach literatury współczesnej
Sposób przedstawienia i funkcje postaci świętych w wybranych dziełach literackich i filmowych
Starożytny Egipt jako inspiracja dla literatury i filmu. Zanalizuj wybrane przykłady.
Sukcesy życiowe i porażki wybranych bohaterów literackich.
Sylwetki żeglarzy, marynarzy, ludzi morza i ich zmagania z morskim żywiołem. Przedstaw na wybranych przykładach +PPT
Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie
Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów temat na następujących utworach: Dziewczyna, Dusiołek, Kopciuszek, Śnigrobek
Symbolika liczb i ich rola w literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
Symbolika liczb i jej funkcje w literaturze. Omów zjawisko, posługując się wybranymi przykładami
Symbolika żywiołów. Interpretując wybrane teksty literackie przedstaw bogactwo znaczeń.
System wartości bohaterów utworów Stefana Żeromskiego. Przedstaw analizując postawy bohaterów wybranych dzieł.
Szczęście osobiste a dobro ogółu. Omów problem w oparciu o wybrane postacie literackie.
Szczęście osobiste a obowiązek wobec kraju i społeczeństwa w życiu bohaterów literackich różnych epok.
Sztuka oratorska. Scharakteryzuj styl oratorski i omów zagadnienie na przykładach z literatury i publicystyki +PPT
Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie (np. R. Kapuściński, H. Krall, W. Tochman). Przedstaw specyfikę tego gatunku
Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie. Omów cechy szczególnie tego gatunku publicystycznego
Szukanie teoretycznego uzasadnienia swojego działania twórczego. Pokaż zjawisko posługując się wybranymi dziełami awangardzistów polskich
Śmiech budowany słowem. Na wybranych przykładach omów mechanizmy językowe służące wywołaniu komizmu
Śmiech wobec głupoty świata. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów satyrycznych i komediowych
Średniowieczne zabytki języka polskiego. Omów na wybranych przykładach
Świat jako teatr. Omów funkcjonowanie tego motywu, analizując wybrane utwory literackie
Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role Bóg, fatum, człowiek, przypadek
Święty i świętość w literaturze
Teatr elżbietański. Przedstaw okoliczności historyczne, przywołaj charakterystycznych  twórców. Omów przykładowe utwory
Testamenty literackie. Porównaj i omów na wybranych przykładach.
To się czyta dzisiaj - modni pisarze, modne książki. Omów przyczyny popularności niektórych autorów i książek
To się czyta dzisiaj- modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie kilku twórców spoza szkolnego kanonu - przyczyny popularności niektórych autorów i ich książek. Sformułuj własną opinię na ten temat.
To się czyta dzisiaj” – modni pisarze i modne książki. Omów na wybranych przykładach przyczyny popularności utworów spoza kanonu lektur szkolnych, odwołując się do opinii krytyków literackich.
To się czyta dzisiaj-modni pisarze, modne książki.
To się czyta dziś – modni pisarze, modne książki. Przeanalizuj, na przykładzie twórców spoza szkolnego kanonu (przyczyny popularności niektórych autorów i książek. Sformułuj własna opinie na ten temat.
To się czyta dziś, modni pisarze, modne książki. Przedstaw przyczyny popularności niektórych autorów i ich książek.
To się dzisiaj czyta – modne książki, modni pisarze. Omów przyczyny popularności niektórych tytułów i autorów, odwołując się do dwóch, trzech twórców.
Tolerancja i nietolerancja-postawy Polaków wobec mniejszości narodowych.  Omów na wybranych przykładach
Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich
Topos życia jako teatru. Ukaż funkcjonowanie motywu w tekstach literackich różnych epok. Sformułuj wnioski
Tradycja antyczna jako sposób komentowania rzeczywistości totalitarnej w poezji Zbigniewa Herberta
Tradycja antyczna w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby i cele jej wykorzystania na podstawie wybranych utworów.
Tradycja homerycka w literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej.
Tradycjonalizm i kosmopolityzm. Zaprezentuj postawy wybranych bohaterów literackich
Tragiczne wydarzenia XX wieku utrwalone w literaturze. Analizując wybrane utwory rozważ jakie przestrogi są w nich zawarte
Tragizm i piękno związków międzyludzkich na kartach literatury polskiej i powszechnej. Omów zagadnienie, odwołując się…
Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych utworów.
Tragizm w dramacie antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Porównaj koncepcje wykorzystywania tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Treny Jana Kochanowskiego inspiracją w literaturze różnych epok. Omów problem na wybranych przykładach
Trudno sobie wyobrazić do jakiego stopnia można skazić naturę ludzką. Świat odwróconego dekalogu w rzeczywistości obozowej
Turpizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
Tworzenie bywa formą autoterapii dla artysty. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Twórczość Franza Kafki, jako metafora współczesności. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory
Tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Omów zagadnienie na wybranych przykładach utworów literackich.
Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach.
Tytuł, podtytuł i motto jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Rozwiń na przykładzie wybranych utworów +PPT
Udowodnij, że czas i miejsce, w którym żyjemy wpływają na nasz los. Dokonaj analizy losów wybranych bohaterów literackich
Ukaż świat wartości bohaterów Żeromskiego. Oceń odwołując się do wybranych dzieł tego autora
Uniwersalne wartości literatury dawnej. Zanalizuj temat, wskaż wartości oraz ich obecność w myśli twórczości późniejszej i współczesnej.
W jaki sposób współczesna literatura fantasy przedstawia i wykorzystuje motyw czarodzieja i czarownicy? Odpowiedz, dokonując interpretacji wybranych tekstów literackich.
W każdej epoce, znajdą się tacy, którzy nie będą chcieli tworzyć według ogólnie przyjętych kanonów artystycznych i ideologicznych, którzy będą szukali jakiś nowych technik i pomysłów na dzieło. Omów na wybranej epoce.
W kręgu tradycji romantycznej - kontynuatorzy i szydercy. Rozważ temat na podstawie wybranych przykładach literackich.
Wady społeczeństwa polskiego w twórczości Ignacego Krasickiego. Omów na podstawie wybranych utworów.
Walory sceniczne komedii Moliera i Fredry. Przedstaw na wybranych przykładach
Wdzięk i urok kabaretu. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów słynnych polskich kabaretów XIX i XX wieku
Wesele Andrzeja Wajdy jako przenikanie sztuki filmowej, malarstwa i literatury. Dokonaj analizy filmu uwzględniając fascynacje malarskie reżysera.
Wesele i ślub w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów odwołując się do utworów literackich różnych epok.
Wiek XX triumf czy klęska człowieka?
Wielcy bohaterowie utworów literackich. Omów i wyjaśnij jakimi kryteriami kierowałeś się w doborze postaci.
Wielcy pisarze intelektualiści naszych czasów. Przedstaw wybraną sylwetkę ,uzasadnij opinię, analizując wybrane utwory literackie.
Wielka literatura mówi i moralności. Udowodnij tę tezę analizując wybrane utwory literackie.
Wielkie indywidualności jednej epoki- porównaj osobowość twórczą i światopogląd Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
Wielkie katastrofy zapisane w tekstach kultury. Omów, analizując wybrane dzieła literatury i innych dziedzin sztuki
Wielkie monologi literackie. Omów na wybranych przykładach2
Wielkie namiętności w twórczości Wiliama Szekspira. Omów zagadnienie przywołując wybrane dramaty.
Wizerunek dekadenta, modernisty w literaturze.  Porównaj kreacje postaci, odwołując się do analizy wybranych utworów.
Wizerunek pokolenia Kolumbów na przykładzie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Wizerunek zewnętrzny, a charakter człowieka. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
Wizje końca świata w literaturze. Omów motyw apokaliptyczny, analizując wybrane utwory literackie
Wolność - puste hasło czy rzeczywistość Przedstaw swój pogląd, opierając się na przykładach z literatury i filmu
Wolność - puste hasło czy rzeczywistość? Przedstaw swój pogląd, opierając się na przykładach z literatury i filmu.
Wpływ Cenzury na Kształtowanie się dzieł literackich.
Wpływ ekstremalnych wydarzeń na życie pisarzy i kreację ich bohaterów. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
Wpływ legend, baśni i mitologii różnych narodów na współczesną literaturę fantasy. Omów analizując wybrane przykłady.
Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach literackich.
Wpływ myśli filozoficznej na dzieła literackie różnych epok. Omów temat w wybranych przykładach literackich.
WPŁYW PRZESTRZENI NA CZŁOWIEKA I RELACJE MIĘDZYLUDZKIE. PRZEDSTAW PROBLEM W ODNIESIENIU DO SKONKRETYZOWANEGO TYPU PRZESTRZENI
Współczesne interpretacje dramatów Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, adaptacje filmowe.
Współczesne interpretacje Williama Szekspira w teatrze i w filmie. Omów na wybranych przykładach, porównując film z jego literackim pierwowzorem.
Współistnienie miłości i śmierci ( Erosa i Tanatosa) na przykładzie różnych tekstów kultury.
Wulgaryzmy jako zagrożenie współczesnej polszczyzny. Omów problem w kontekście języka młodzieży.
Wybór między szczęściem jednostki, a dobrem ogółu w literaturze polskiej
Wybrane dzieło/ dzieła literackie i ich związek z epoką. Omów na wybranych przykładach.
Wygnaniec, ciekawy świata  podróżny, poszukiwacz sensu życia
Wyjaśnij na wybranych przykładach literackich na czym polega czyn bohaterski. Dokonaj rozróżnienia na czyn fizyczny i duchowy.
Wykaż, że trylogia Władca Pierścieni Tolkiena jest skarbnicą motywów literackich.
Wykorzystywanie sztuk, na użytek ideologii. Prześledź i oceń to zjawisko + PPT
Wykorzystywanie sztuk, na użytek ideologii. Prześledź i oceń to zjawisko odwołując się do literatury, filmu i sztuk plastycznych
Wyobrażenia poetów o sławie i swojej spuściźnie literackiej. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Wyprawa na Krym na podstawie „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza. Scharakteryzuj piękno krajobrazów i odmienność kulturową…
Wyższość racji serca nad rozumem. Omów problem, analizując losy wybranych bohaterów literackich.
Wzorce i antywzorce w literaturze.
Wzorce i antywzorce w literaturze. Omów zagadnienie na przykładach utworów z różnych epok
Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza. przedstaw temat prezentując postawy wybranych bohaterów literackich epoki.
Wzorce osobowe w różnych epokach omów na wybranych postaciach
Zadania twórcy i literatury w działach współczesnych. Omów na wybranych przykładach
Zagłada jako żydowskie fatum. Zanalizuj opis pogromów i klęsk w dziełach J. Stryjkowskiego („Austeria”) i A. Szczypiorskiego(„Msza za miasto Arras”) i innych autorów. Wyjaśnij ich sens alegoryczny i moralny.
Zakończenie utworu literackiego. Omów funkcje ostatniej sceny w wybranych dziełach literackich.
Zakończenie utworu literackiego. Rozważ funkcje scen finałowych, odwołując się do wybranych utworów
Załamanie wiary i nadziei w porządek świata- Treny Jana Kochanowskiego. Omów na wybranych utworach pisarza.
Zamach jako motyw literacki i filmowy. Zanalizuj wybrane przykłady
Zanalizuj egzystencjalne wybory i ich konsekwencje, odwołując się do postaci wybranych bohaterów literackich
Zanalizuj funkcje komizmu i satyry na wybranych przykładach.
Zanalizuj wybrane kazania Jana Pawła II , uwzględniając zastosowane zasady retoryki
Zanalizuj zjawisko metafory, odwołując się do wybranych przykładów.
Zaprezentuj funkcje pełnione w literaturze przez zwykły przedmiot. Odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich lub prozatorską
Zaprezentuj motyw rozrachunku z życiem i przeanalizuj jego funkcje w wybranych tekstach literackich +PPT
Zaprezentuj motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze romantycznej.
Zaprezentuj poprzez analizę i interpretacje wybranych utworów poetyckich i prozatorskich motywy i tematy twórczości literacką.
Zaprezentuj różnorodny obraz nocy betlejemskiej w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane utwory literackie i inne teksty
Zaprezentuj związek literatury z muzyką. Przywołaj wybrane przykłady z różnych epok.
Zaświaty w literaturze i innych dziedzinach sztuki.
Zawiłe losy bohaterów literatury współczesnej i filmów Woody Allena. Omów zagadnienie, odwołując się do celowo wybranych dzieł
Zazdrość jako motywacja ludzkiego działania. Omów na przykładach wybranych utworów literackich
Zinterpretuj rolę postaci/istot uosabiających zło w wybranych utworach literackich i filmowych.
Zmaganie człowieka z czasem. Omów rożne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach literackich.
Znaczące nazwiska i imiona bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do utworów różnych epok.
Znaczenie prawdy w życiu człowieka. Przedstaw problem na podstawie interpretacji odpowiednich lektur
Zrywy narodowe w malarstwie i literaturze - różne ujęcia tego tematu w twórczości wybranych artystów. Przeanalizuj wybrane utwory literackie i plastyczne
Związki pomiędzy literaturą a kontekstem epokowo- historycznym. Omów na wybranych przykładach
Zwycięstwo telewizji nad książką – dawniej i dziś. Przedstaw własne zdanie na podstawie przytoczonych źródeł.
Zwyczaje i obyczaje związane z tradycją ludową. Omów zagadnienia na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Źródła tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw je i omów, odwołując się do wybranych utworów.
Żart i refleksja. Stosunek do świata w utworach Jana Kochanowskiego.
Życie jako labirynt, teatr, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze.
Życie jest jak proces, można wygrać lub przegrać. Zaprezentuj literackie kreacje ucieleśniające te możliwości
Życie rodzinne w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych
Życie, miłość, śmierć. Przedstaw problematykę egzystencjalną w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza dokonując analizy wy…
Życiowe drogi i bezdroża jako temat powieści Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie odwołując się do wybranych powieści.
Żyć życiem innym niż większość  zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy.
Żyć życiem innym niż większość. Przedstaw rozważania o wybranych bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami
Żyć życiem innym niż większość. Rozważania o bohaterach literackich idących własnymi ścieżkami
Analizują wybrane teksty kultury, przedstaw sposoby funkcjonowania motywu mitycznych bestii w literaturze i sztuce.
Baśniowy świat utworów Tolkiena. Zanalizuj symbolikę oraz omów inspirację i źródła tolkienowskiej mitologii +PPT
Funkcjonowanie mitów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
Herosi o nadludzkich możliwościach. Przedstaw sposoby kreowania tego tupu bohaterów w różnych tekstach kultury wysokiej…
Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach
Inspiracje mitologiczne w kulturze późniejszych epok. Przedstaw ich obecność w wybranych dziełach literackich.
Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału +PPT
Jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
Jak powstał świat. Porównaj mity stworzenia świata i człowieka zapisane w mitologiach różnych krajów świata
Klasyczne baśnie i ich wersje filmowe. Dokonaj analizy na wybranych przykładach
Legenda króla Artura - prawda czy mit Omów temat odwołując się do tekstów kultury
Literackie i malarskie (lub rzeźbiarskie) wizerunki wybranej postaci mitologicznej. Porównaj sposoby przedstawienia.
Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.
Literackie przetworzenie mitu o Prometeuszu. Omów na wybranych przykładach
Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach
Lot jako motyw literacki, malarski, filmowy, muzyczny. Omów jego funkcje w różnych tekstach kultury.
Magia przedmiotów. W odniesieniu do wybranych utworów literackich, określ ich funkcje i znaczenie w życiu poszczególnych…
Miecz i pierścień jako sposób kształtowania akcji w dziele literackim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł…
Mit i archetyp. Omów te pojęcia i wskaż zachodzące pomiędzy nimi związki. Dokonaj interpretacji wybranego mitu z mitologii greckiej.
Mit Kopciuszka w literaturze i filmie. Omów sposoby i cele jego wykorzystania na wybranych przykładach
Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia.
Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, sposoby na wiązań i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów
Mitologia jako inspiracja dla filmu i literatury. Omów je analizując wybrane teksty.
Mitologia jako źródło motywów, postaw, wzorców osobowych… późniejszych epok. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem, odwołując się do utworów z różnych epok
Mitologiczna frazeologia żywa do dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Mitologiczni bohaterowie pokazani w tekście i na obrazie. Odwołaj się do przykładów z różnych epok
Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz. Porównaj postawy odwołując się do wybranych.
Mity greckie - sięgając po źródła i opracowania omów wybrany mit bądź zestaw kilka wersji tego samego mitu
Mity i legendy w twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Omów na przykładach dwóch, trzech utworów pisarza
Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych w wybranych tekstach literackich.
Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury
Mity kiedyś i dziś. Porównanie mitologii starożytnych Greków z mitologią wykreowaną przez Tolkiena.
Mity polskiego romantyzmu. Ich kontynuacje - akceptacje i polemiki z nimi - w literaturze spadkobierców. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
Motyw Dedala i Ikara w literaturze i malarstwie, rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.
Motyw ikaryjski w literaturze.
Motyw ikarysjki. Omów funkcjonowanie, sposoby na wiązań i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów
Motyw przeznaczenia w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego
Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Motywy mitologiczne. Rozróżnij funkcje, jakie pełnią w znanych Ci utworach literackich.
Na podstawie wybranych tekstów kultury zaprezentuj, jak literatura i malarstwo interpretują motyw Ikara.
Na podstawie wybranych utworów literackich wykaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonyc
Na przykładzie wybranych utworów literackich, pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określo
Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na Podstawie wybranych przykładów omów
Od mitu i baśni do fantasy. Zaprezentuj przemiany w kreowaniu literackich wizji odmiennych światów, analizując wybrane utwory
Poeci przeklęci-fakty i mity. zaprezentuj sylwetki twórcze wybranych artystów, analizując mechanizm ich legendy.
Porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w różnych dziedzinach sztuki.
Porównaj obrazy świata przedstawionego w wybranej mitologii i utworach Tolkiena
Portrety Prometeuszy w literaturze XIX i XX wieku.
Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach bohaterów
Przedstaw i porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w różnych dziedzinach sztuki.
Przedstaw inspiracje mitologiczne w literaturze i multimedialnych grach komputerowych  na wybranych przykładach
Przedstaw postawy ikaryjskie w literaturze polskiej. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
Przedstaw, w jaki sposób funkcjonują w literaturze polskiej wybrane mity narodowe. Odwołaj się do analizy i interpretacji
Realizm magiczny w prozie iberoamerykanskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i multimedialnych grach komputerowych. Rozważ problem przywołując…
Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i w multimedialnych grach komputerowych. Rozważ problem przywołując…
Różne sposoby odwołań do mitologii w poezji współczesnej
Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantasty. Przedstaw je, analizując wybrane utworu literackie
Różnorodne sposoby przedstawienia stworzeń fantastycznych w literaturze. Porównaj ich obrazy i funkcje w wybranych utworach
Scharakteryzuj mity kosmogoniczne w mitologii grecko - rzymskiej i Tolkienowskiej. Zestaw podobieństwa i różnice.
Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice.
Uniwersalne treści mitów greckich. Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Uniwersum Śródziemia w Trylogii Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Omów problem, analizując twórczość pisarza
Wizja świata alternatywnego w literaturze fantasy i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów, omów najistotniejsze…
Wizja świata alternatywnego w literaturze fantasy i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów, omów najistotniejsze…2
Wizja życia w postapokaliptycznym świecie jako temat literatury science fiction. Zanalizuj wybrane przykłady
Wizje, sny i proroctwa w literaturze polskiej. Przedstaw ich funkcje i środki wyrazu
Współistnienie świata realistycznego i fantastycznego w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Zaprezentuj motyw kontaktu człowieka z siłami nadprzyrodzonymi na podstawie wybranych utworów literackich +PPT


prace maturalne za darmo, prace maturalnez języka polskiego,prezentacje maturalnez j. polskiego, Pobierz prace maturalne, do pobrania prezentacja maturalna, download prezentacje maturalne, chomikuj prezentacja maturalna, Jak napisać prezentacja maturalna, Forum prace maturalne, wzór prace maturalne, bibliografia praca maturalna, plan ramowy prace maturalne, konspekt prace maturalne, terminy prace maturalne, prezentacje maturalne z polskiego przykład, cena prace maturalne, pisanie prezentacje maturalne, ogłoszenia prezentacje maturalne, ogłoszenie prezentacja maturalna, na zamówienie prezentacja maturalna, do kupienia prace maturalne, matura z języka polskiego
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz